Olit sitten yritys- tai yksityisasiakas, me autamme.

Tarjoamme sisustussuunnittelun lisäksi osaavat ja luotettavat remonttimiehet pienimuotoisiin projekteihin.

Sisustussuunnittelu


Sisustussuunnittelu ja siihen liittyvät perusparannukset
Työympäristöt
Edustus- ja asiakastilat
Asuntosuunnittelu

Esteetön suunnittelu


Erityisosaamisena aito ymmärrys esteettömyyden vaatimuksista
Mahdollistaa turvallisen ja omatoimisen asumisympäristön motoriikan heikentyessä
Esteettömiin ratkaisuihin liittyvä tuotesuunnittelu


Estetiikka

Pyrimme luomaan ympäristöjä, jotka ovat miellyttäviä, harmonisia ja ihmisläheisiä. Ymmärrämme värien ja materiaalien merkityksen suunnittelutyössä.

Humanismi

Käyttäjä on suunnittelutyön keskiössä. Kun tilat eivät palvele käyttäjää, tulee ympäristön muuttua. Suunnittelun avulla voidaan ratkaista ongelmia, joita jokainen kohtaa eri elämänvaiheissa.

Positiivisuus

Positiivisuus on tapamme työskennellä.
Kohtaamme asiakkaamme ja loppukäyttäjät elämänmyönteisellä ja iloisella asenteella.

Aiemman toimistomme yhteistyökumppaneita

Helsingin kaupunki, YIT, Sampo pankki, Postipankki, Hypoteekkiyhdistys, SOS-Lapsikylä, Senaatti Kiinteistöt, Ihoakatemia, KELA, Teknillinen korkeakoulu, Hanken, Kuntokumppanit Oy, Motivus, Kuvataideakatemia, VVO

Tilat osana yrityksen imagoa

Luomme vakioratkaisujen sijaan räätälöityjä tilasuunnittelukonsepteja, jotka vahvistavat asiakkaan yrityskuvaa ja sen keskeistä sanomaa. Tilasuunnitteluratkaisujen kokonaishallinta ja sitä kautta syntyvä harkittu kokonaisuus toimii positiivisena viestimenä ja yrityksen käyntikorttina. Toimintaympäristön yhtenäinen ilme on merkityksellinen niin tilallisesti kuin henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa.

Työympäristöt

Työympäristön suunnittelu on suunnittelijan ja asiakasyrityksen välistä vuorovaikutusta, joka lähtee aina yrityksen tarpeista. Luomme toimistotiloja, jotka vastaavat muuttuvien työskentelytapojen asettamiin haasteisiin ja osaltaan vahvistavat yrityksen omaa identiteettiä myös sisältäpäin. Tavoitteenamme on viihtyisä, terveellinen ja innostava työympäristö, jonka saavuttamisessa hyvät ergonomiset ratkaisut ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tuomme työympäristösuunnitteluun uusia, tuoreita näkemyksiä, jotka vaikuttavat usein myös asiakkaan omien toimintatapojen tehostamiseen.

Yksityiset kohteet

Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoitus toimii lähtökohtana suunnittelutyölle, joka tähtää toimivaan, kestävään ja laadukkaaseen lopputulokseen. Suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon ajankohtaisten tarpeiden lisäksi tulevaisuuden vaikutukset ja pitkä käyttöikä. Kunnioitamme ympäristöä ja tilan historiallista merkitystä.

Erityisosaaminen

Design for all -periaatteella luotuja ympäristöjä, jotka soveltuvat kaikille käyttäjille standardiratkaisuista poiketen. Tilojen käyttäjälähtöisyys ja turvallisuus ovat meille suunnittelun lähtökohtia. Ympäristön ja tuotesuunnittelun tulisi minimoida vanhuuden haavoittuvuustekijöitä ja kunnioittaa tuotteen käyttäjää.

Mallisuojatut Keiski® Keittiö ja Kylpyhuone auttavat ja tukevat vanhusten ja liikuntarajoitteisten omatoimista selviytymistä ja tuovat tätä kautta iloa arjen askareisiin. Tyylikkäät kädensijat yhdistyvät tasoon, jolloin erillistä tukikaidetta ei välttämättä tarvita. Karttuneen tiedon ja kokemuksen lisäksi meillä on aito ymmärrys esteettömän ympäristön vaatimuksista. Ratkaisumme perustuvat akateemisiin tutkimuksiin ja niitä on kehitetty yhdessä loppukäyttäjien kanssa.


Jahas, eiköhän lähetä hommiin!