Suunnittelutoimisto, joka perehtyy aitoihin tarpeisiin ja toiminnallisiin ratkaisuihin.

Julkitilat & työympäristöt

Tilasuunnitteluratkaisujen kokonaishallinta ja sitä kautta syntyvä harkittu kokonaisuus toimii positiivisena viestimenä ja yrityksen käyntikorttina.

Yksityiset kohteet

Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoitus toimii lähtökohtana suunnittelutyölle, joka tähtää toimivaan, kestävään ja laadukkaaseen lopputulokseen.

Tuotesuunnittelu

Mallisuojatut Keiski® Keittiö ja Kylpyhuone auttavat ja tukevat vanhusten ja liikuntarajoitteisten omatoimista selviytymistä ja tuovat tätä kautta iloa arjen askareisiin.

Meistä

Yritystoimintamme perustuu Keiski Arkkitehdit Oy:n toimintaan, joka oli aktiivinen ja laaja-alainen suunnittelutoimisto Helsingissä. Keiski nimellä on toteutettu lukuisia projekteja julkisten tilojen, toimistojen, pankkien sekä yksityiskotien korjaus- ja uudisrakentamisen saralla.

Vahvuuksiamme ovat pitkä kokemus alalta ja erityistuntemus ratkaisuista, jotka tukevat käyttäjän tarpeita toimintakyvyn heikentyessä. Kykymme hallita kokonaisuus esteettisesti ja toiminnallisesti johtaa laadullisesti korkeatasoiseen sekä ennen kaikkea asiakkaan toiveita vastaavaan lopputulokseen.

Erityisosaaminen

Design for all -periaatteella luotuja ympäristöjä, jotka soveltuvat kaikille käyttäjille standardiratkaisuista poiketen. Tilojen käyttäjälähtöisyys ja turvallisuus ovat meille suunnittelun lähtökohtia. Ympäristön ja tuotesuunnittelun tulisi minimoida vanhuuden haavoittuvuustekijöitä ja kunnioittaa tuotteen käyttäjää.

Mallisuojatut Keiski® Keittiö ja Kylpyhuone auttavat ja tukevat vanhusten ja liikuntarajoitteisten omatoimista selviytymistä ja tuovat tätä kautta iloa arjen askareisiin. Tyylikkäät kädensijat yhdistyvät tasoon, jolloin erillistä tukikaidetta ei välttämättä tarvita. Karttuneen tiedon ja kokemuksen lisäksi meillä on aito ymmärrys esteettömän ympäristön vaatimuksista. Ratkaisumme perustuvat akateemisiin tutkimuksiin ja niitä on kehitetty yhdessä loppukäyttäjien kanssa.